Blog

Z lásky som kalika, čo niekam uniká

Prázdny pohár... Prázdna duša, ktorá ešte čosi skúša. Prázdna fľaša. Prázdny pohľad, ktorý mrazí, sťa by bol ľad. Prázdne ruky. Prázdna tvár, ktorá...
+